หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

ดาวน์โหลดกระดาษซองใน 114 มม. x 1,550 ม.
 
กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน  90,000 ม้วน
 

..เพิ่มเติม..