หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทยเรื่องซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊สLPG ชนิดใช้งาและใบหนีบจำนวน 1 คัน ใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาฯ ฝ่ายใบยา

ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทยเรื่องซื้อรถยกสูงแบบใช้แก๊สLPG ชนิดใช้งาและใบหนีบจำนวน 1 คัน ใช้งานที่โรงงานทำความสะอาดใบยาฯ ฝ่ายใบยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..