หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.02/07/62 ประกวดราคาจ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก รวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.b.02/07/62 ประกวดราคาจ้างทำอุปกรณ์ป้องกันนก รวมค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..