หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพื้นดาดฟ้าชั้น 12 และพื้นดาดฟ้า Water tank พร้อมห้อง lift ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย...

-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมพื้นดาดฟ้าชั้น 12 และพื้นดาดฟ้า Water tank พร้อมห้อง lift ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 24 – 27  ธันวาคม 2561
บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลาง ปร.6 , ปร.5 , ปร.4
ร่างประกาศประกวดราคา
 
 

..เพิ่มเติม..