หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายสิ่งพิมพ์ระหว่างผลิตสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบอื่นๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายสิ่งพิมพ์ระหว่างผลิตสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบอื่นๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

..เพิ่มเติม..