หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายสิ่งพิมพ์ระหว่างผลิตสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบอื่นๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562

(ราคากลาง)จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายสิ่งพิมพ์ระหว่างผลิตสิ่งพิมพ์สำเร็จรูปและวัตถุดิบอื่นๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562

..เพิ่มเติม..