หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง TOR) งานซื้อเครื่องในการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ พร้อมชุดดูดสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/05/62)

(ร่าง TOR) งานซื้อเครื่องในการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ พร้อมชุดดูดสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/05/62)

..เพิ่มเติม..