หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingฝจพ.b.02/03/62 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุตสาหกรรม และขยะครัวเรือน ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ฝจพ.b.02/03/62 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุตสาหกรรม และขยะครัวเรือน ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..