หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว

กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว

MX-M564N_20181214_091148<a href=MX-M564N_20181214_091148“https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/12/MX-M564N_20181214_091148-1.pdf”>MX-M564N_20181214_091148

..เพิ่มเติม..