หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 25,000 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 25,000 ชุด

..เพิ่มเติม..