หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคานครพนมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

นครพนมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

นครพนมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561พ.ย.61

..เพิ่มเติม..