หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/07/61)

ประกวดราคาซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/07/61)

ดาวน์โหลดประกาศ
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดราคากลาง

..เพิ่มเติม..