หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 25,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ราคากลาง) จ้างประกอบรูปเล่มปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 25,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..