หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อ กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน...

ประกวดราคาซื้อ กระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. x 5,000 ม. จำนวน 25,200 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..