หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด 27 มม. X 5,000 ม.

จำนวน 25,200 ม้วน
ดาวน์โหลด 
 Download

..เพิ่มเติม..