หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรต และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรต (เพิ่มเติม) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรต และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรต (เพิ่มเติม) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2018/11/ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา-สปป.-ลาว.pdf

..เพิ่มเติม..