หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมฟุตบอลยาสูบ เปิดคลีนิคฟุตบอลสอนเยาวชน สานฝันสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพในอนาคต

ชมรมฟุตบอลยาสูบ เปิดคลีนิคฟุตบอลสอนเยาวชน สานฝันสู่การเป็นนักเตะมืออาชีพในอนาคต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 นายวิโรจน์ ปีปัต ประธานชมรมฟุตบอลยาสูบ นำทีมนักฟุตบอลยาสูบ เปิดคลีนิคฟุตบอล เพื่อถ่ายทอดทักษะการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ร่วมกับทีมพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีมมิตรเมฆา ทีม Big family Team ทีมรวมเพื่อนนครปฐม ทีมนครบาล 63 ทีมสื่อมวลชนสัมพันธ์นครราชสีมา และทีมเพื่อนสุขภาพ
การเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโกรกลึกในครั้งนี้ เป็นครั้งที่สอง ซึ่งชมรมฟุตบอลยาสูบเคยมาจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เมื่อปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมสมทบทุนผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำปัจจัยที่ได้มาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับทางโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปีนี้ชมรมฟุตบอลยาสูบจึงได้มอบเงินสมทบทุนให้กับทางโรงเรียน เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน

..เพิ่มเติม..