หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 167 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/71/61

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 167 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฝจพ.b.02/71/61

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..