หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingจัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม.

จัดซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม.

จำนวน 1,600 ม้วน  รวมเป็นเงิน 48,350,304.00 บาท
ดาวโหลด MX-M564N_20181029_100654
 

..เพิ่มเติม..