หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้ออุปกรณ์รายการชุดทดลองพื้นฐานในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ IoT)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้ออุปกรณ์รายการชุดทดลองพื้นฐานในการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ IoT)

..เพิ่มเติม..