หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ3,4 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ3,4 และ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..