หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..