หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยส่วนภูมิภาค
 

..เพิ่มเติม..