หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ห้อง ตั้งอยู่ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษา Air Washer พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ห้อง ตั้งอยู่ที่อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..