หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 266 เครื่อง ที่กองยาเส้นพอง 3,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 266 เครื่อง ที่กองยาเส้นพอง 3,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..