หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 28 ชุด ที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมจำนวน 28 ชุด ที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..