หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 1,000 ตันความเย็น ที่อาคาร B-03 โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 1,000 ตันความเย็น ที่อาคาร B-03 โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..