หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประการผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ Laser Tube Assy Kit เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประการผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อ Laser Tube Assy Kit เพื่อซ่อมแซมเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..