หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำพุ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบน้ำพุ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..