หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.02/59/61) ประกวดราคาจ้างเหมาประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว...

(ฝจพ.b.02/59/61) ประกวดราคาจ้างเหมาประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 60,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..