หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง จ้างทำรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ ขนาดเท่าคนจริง พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..