หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEOที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4...

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEOที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3, 4 และ 5

..เพิ่มเติม..