หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยื่นคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรตในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างยื่นคำแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าบุหรี่ซิกาแรตในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..