หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่(ฝจพ.b.02/46/61) ร่าง-ประกาศเอกสารประกวดราคาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/46/61) ร่าง-ประกาศเอกสารประกวดราคาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..