หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก สำหรับมอบให้กับคู่เจรจาทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก สำหรับมอบให้กับคู่เจรจาทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..