หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่าง - ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนย้ายลำเลียงบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) ด้านรับ - จ่ายบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์...

ร่าง – ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนย้ายลำเลียงบุหรี่บนแป้นรองรับ (Pallet) ด้านรับ – จ่ายบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ คลองเตย

..เพิ่มเติม..