หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ฺBAS) ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (ฺBAS) ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6

..เพิ่มเติม..