หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..