หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใช้งานที่ฝ่ายการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ใช้งานที่ฝ่ายการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..