หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/29/61

ร่างประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/29/61

..เพิ่มเติม..