หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนและปรับปรุงการบันทึกบัญชีในการนำข้อกำหนดของ TAS ๑๙ ฯ และ ราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทบทวนและปรับปรุงการบันทึกบัญชีในการนำข้อกำหนดของ TAS ๑๙ ฯ และ ราคากลาง

..เพิ่มเติม..