หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ฝจพ.b.02/28/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/28/61) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..