หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ ใช้สำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Protos ๗๐ No.๑๕ และ Alfa-Ram No.๒๔...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ ใช้สำหรับปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Protos ๗๐ No.๑๕ และ Alfa-Ram No.๒๔ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ ๔ ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ ๖

..เพิ่มเติม..