หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ๓ มิติ ชนิด Workstation พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป (โปรแกรม Solidworks Professional และโปรแกรม Sprutcam)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ๓ มิติ ชนิด Workstation พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป (โปรแกรม Solidworks Professional และโปรแกรม Sprutcam) โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..