หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/15/61)

ประกวดราคาจ้างบำบัดหรือทำลายน้ำเสียจากระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Wet Scrubber) พร้อมอุปกรณ์ดำเนินการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ฝจพ.b.02/15/61)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..