จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก BENZ ทะเบียน 81-5655-22

..เพิ่มเติม..