จ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร BENZ ทะเบียน 40-6316-16

..เพิ่มเติม..