หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..