จ้างเหมาซ่อมรถ BENZ BUZ ทะเบียน 40-6295-24

..เพิ่มเติม..