หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ ส่งออก 3 รายการ จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ ส่งออก 3 รายการ จำนวน 3,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..